DELEN

Bron en media: Crimesite.

Het AD mag verder publiceren op basis van de gesprekken die Peter R. de Vries eerder in het geheim opnam. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam donderdag bepaalt. Alleen in een geval heeft de rechter de krant verboden een naam te noemen. Het AD lijkt van plan te zijn met meer onthullingen te komen over de voormalige advocaat Khalid Kasem. Eerder verbood de rechtbank op straffe van een dwangsom verdere publicaties nadat Royce de Vries een kort geding had aangespannen.


Door Joost van der Wegen

Omgekocht

Eerder bracht het AD op basis van de in het geheim opgenomen gesprekken van De Vries al een artikel, waaruit zou blijken dat ex-advocaat en BNNVARA-presentator Khalid Kasem een selectiefunctionaris van justitie zou hebben omgekocht. Dit leek hij te bekennen aan Peter R. de Vries in zo’n opgenomen gesprek. Kasem moest daarop zijn werk als presentator bij de omroep neerleggen.

Verboden

Royce de Vries spande een kort geding aan tegen DPG, de persgroep waaronder het AD valt. Zijn eis in kort geding was dat het DPG werd verboden om nog verder te publiceren op basis van de opnames. De rechter ging hier eerder in mee en legde een dwangsom op. Royce de Vries gaf aan: ‘Ik heb niets te verbergen, maar wel iets te beschermen.’ Hij had zijn vader beloofd vertrouwelijke informatie niet prijs te geven.

Het Hof draait die beslissing van de rechtbank tot een publicatieverbod nu terug. Met de voorgenomen publicatie van het AD vindt ze dat een ‘zwaarwegend maatschappelijk belang gemoeid is’ dat rechtvaardigt dat het AD daarover publiceert. ‘Er bestaat onvoldoende concrete vrees dat de betrokkenen als gevolg van de voorgenomen publicatie bovenop reeds bestaande risico’s extra risico zullen lopen.’

Risico’s

Het hof legt wel een verbod op aan het AD om één onderdeel van de opnamen die Peter R. de Vries vermoedelijk heimelijk maakte openbaar te maken, met een dwangsom als dit verbod wordt overtreden. Het gaat over een persoon die het kantoor van De Vries benaderde met de vraag om informatie uit een strafdossier.

Het hof vindt het voldoende aannemelijk dat publicatie van deze details ernstige risico’s voor de veiligheid van Royce de Vries met zich zou kunnen meebrengen – die niet opwegen tegen het belang van de vrijheid van meningsuiting. Waarom dit zo is wordt verder niet toegelicht.

In de uitspraak van het Hof lijkt overigens te worden beschreven waar de voorgenomen verdere onthullingen van het AD over kunnen gaan. Namelijk de eerdere beschuldigingen aan het adres van ex-advocaat Khalid Kasem dat hij zou hebben gelekt uit een strafdossier.

‘Het conceptartikel gaat over gedragingen van [naam 2] als advocaat. Het AD meent dat de opnamen waarover zij beschikt onder meer nieuw licht werpen op de eerder door het Openbaar Ministerie geuite en door de Deken van de Orde onderzochte verdenking dat [naam 2] in de periode dat hij advocaat was informatie uit een strafdossier heeft gelekt. Het conceptartikel borduurt voort op eerdere publicaties daarover en op het onder 3.3 bedoelde artikel van 5 januari 2024 over gedragingen van [naam 2] als advocaat.’

De gelekte informatie zou gaan om een strafonderzoek na een grote wapenvondst in Nieuwegein in 2015. Daar vond de politie kisten vol kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers en duizenden patronen.

De acht mannen die destijds werden opgepakt, werden verdacht van voorbereiding van liquidaties. Een deel had nauwe banden met Taghi.

Het OM betoogde in het proces tegen Taghi hoe die na de wapenvondst in Nieuwegein in paniek raakte. Hij wilde weten hoe het politieonderzoek er voor stond en schreef volgens NRC in versleutelde PGP-gesprekken aan zijn handlangers: ‘Sir, allemaal top advos erop zetten.’

Twee dagen later kreeg Taghi de informatie die hij zocht. Zakaria el H. stuurt hem dan namelijk het volgende bericht: ‘Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa.’ Volgens het AD werd met Devil de verdachte Werner E. bedoeld. En ‘het broertje van Mussa’ zou slaan op zijn advocaat Khalid Kasem. Die heeft inderdaad een broer die Mussa heet.

Op het moment dat Kasem de politie-informatie uit het dossier zou hebben gelekt, zat zijn cliënt nog in beperking. Daardoor mocht de advocaat de informatie alleen bespreken met de verdachte. Informatie delen met derden is dan strikt verboden.

Kasem zei destijds tegen de krant dat hij slechts twee dagen de advocaat van Werner E. is geweest. ‘Ik begrijp dat de gedachte ontstaat dat de omschrijving op mij van toepassing is. Ik kan jullie het volgende mededelen: het is juist dat ik in juli 2015 heel kort de raadsman ben geweest van Werner E. Ik heb hem, denk ik, maximaal twee dagen bijgestaan. Het dossier is eigenlijk meteen overgenomen door Leon van Kleef. Ik heb de voorgeleiding dan ook niet gedaan. Ik heb in die periode geen contacten gehad met Zakaria el H. ik heb hem niet gezien, noch gesproken. Ik heb hem – maar ook anderen – geen enkele informatie over dit dossier verstrekt, niet direct en niet indirect. Zoals je ziet, ontken ik expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad.’

Vrijgepleit

De Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten pleitte Khalid Kasem in 2021 vrij van het lekken van informatie in het onderzoek 26Koper. Niet duidelijk werd welke advocaat dit wel zou kunnen hebben gedaan.

Deken Evert-Jan Henrichs concludeerde dat niet vast was komen te staan dat Kasem de informatie had verklapt aan degene die het pgp-bericht verstuurde: ‘Onderzoek heeft geen bewijs of verdere aanwijzingen opgeleverd dat mr. Kasem degene is geweest die de informatie heeft verstrekt. Ik heb ook niet kunnen vaststellen wie de informatie wel heeft verstrekt.’

Het Openbaar Ministerie was van mening dat de verdachten in 26Koper in opdracht van Ridouan Taghi moorden uitvoerden. Ze werden echter alleen veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Recent werd bekend dat een van de hoofdverdachten nu voor enkele moorden zal worden vervolgd.

 

Lees verder op Crimesite.
 
Bron en media: Crimesite.
– Misdaad Overzicht is niet de eigenaar van de tekst en media, zie Crimesite.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here